DAVET


Değerli Üyeler, Sevgili Asistanlar,

Bu yıl Altıncı kez düzenlenecek olan birinci ve ikinci yıl asistanlarına yönelik planlanan " Plastik Cerrahi Asistan Temel Eğitim Kursu" 23-24 Ocak 2021 tarihlerinde valortv.net 'den canlı olarak yapılacaktır.

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği olarak uzmanlık eğitimi veren kliniklerimizi çekirdek eğitim programımızda yer alan eğitim amaç ve hedeflerine ulaşmalarını desteklemek için her yıl dördüncü yıl ve üzeri asistanlarımız için "Plastik Cerrahi Asistan Okulu" çerçevesinde asistanlarımıza yönelik eğitim kursları yine ilkbaharda düzenlenecektir.

Okulun en az eğitim kadar önemli diğer bir amacı da farklı kliniklerden gelen ve ileride plastik cerrahide bir jenerasyonu temsil edecek olan asistanların birbirlerini tanıyabilecekleri bir sosyal ortam oluşturmaktı ancak dünyadaki pandemi sürecinin devam etmesinden dolayı bu tür toplantıları Online olarak gerçekleştiriyoruz, bu süreci en kısa zamanda atlatıp yüz yüze toplantılarda görüşmeyi umut ediyoruz.

Eğiticilerimizin bu eğitim faaliyetlerine destek vermesini diliyor, saygılar sunuyoruz.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu