ANA SPONSOR

DİĞER SPONSOR

DAVET


Değerli Asistan Arkadaşlarımız,

Derneğimizin her yıl düzenlemiş olduğu son sene asistanlarımızın katıldığı ileri asistan okulumuzu geçtiğimiz yıl pandeminin başlarına denk gelmiş olması sebebiyle ilk kez yapamamıştık. 13. ileri asistan okulumuzu bu yıl 1-2 Mayıs 2021 tarihlerinde online olarak gerçekleştireceğiz. İleri asistan okulumuz 4. yıl ve üzeri kıdemdeki asistanlarımız için planlanmıştır. Katılımı artırmak amacıyla cumartesi ve pazar günlerinde program planlandı. Yoğun geçecek 2 tam günün sizler için verimli bir bilgi ve tecrübe paylaşımı olacağına inanıyoruz. Bu amaçla şimdiden o tarihlere takviminizi ayarlamanızı istiyoruz.

Asistan okulu programlarının ruhuna uygun olarak daha öncekilerde olduğu gibi bu asistan okuluna da katılımın ücretsiz olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Sizler kadar bizleri de heyecanlandıran bu güzel organizasyonda buluşmak üzere,

Saygılarımla.

TPRECD Yönetim Kurulu Adına
Dr. Zekeriya Tosun
Bilimsel İşler Sorumlusu