İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ İÇİN ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, VALÖR TURİZM KONGRE ORGANİZASYONLARI TİC. LTD. ŞTİ. (VALÖR) internet sitesi üzerinden kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında tüm ilgililerin bilgilendirilmesi ve mevzuatın gereği olan şeffaflığın sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel Verileri İşleme Saklama ve İmha Politikasına http://www.valor.com.tr/kvkk adresinden erişebilirsiniz.

        I.            ERİŞİM

Kullanıcı deneyimini geliştirmek ve ziyaretçilerimize destek sağlamak için, internet sitemizi ziyaretiniz sırasında çerez teknolojisinden faydalanmaktayız. VALÖR, internet sitesinde kullanılan çerezleri kullanmaktan vazgeçme, çerezlerin türünü veya fonksiyonunu değiştirme, yeni veya farklı çerezler kullanma hakkına sahiptir.

      II.            KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN HUKUKİ SEBEBİ VE AKTARIM

İnternet sitemizi ziyaretiniz sırasında, kişisel verileriniz, elektronik ortamda çerezler aracılığıyla,  VALÖR’ün meşru menfaatine dayalı olarak işlenmektedir. Çerezler, 6698 Sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamı uyarınca ve ayrıca;

·         Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·         Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

·         Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

·         Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

·         Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·         Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·         İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

VALÖR olarak, işbu Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi, bir önceki paragrafta belirtilen amaçlara yönelik ve bunlarla sınırlı olarak, mevzuata uygun şekilde tedarikçilerimizle, yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı kişiler, dünyanın çeşitli yerlerinde ve yurtdışındaki sunucularında veri saklayabilir.

    III.            KULLANILAN ÇEREZLER

Kullanılan çerezler, internet sitemizin temel fonksiyonlarını sağlamak, internet sitesinin analizi ile performansının, işlevselliğinin geliştirilmesi, ziyaretçiye destek sağlanmasına yönelik; birinci parti (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) ve üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen), zorunlu çerezler, oturum çerezleri,  performans ve analiz çerezleridir.

    IV.            ÇEREZLERİN KULLANIMININ KONTROLÜ VE DEAKTİVASYON

Çerez kullanımının kontrolü ve çerezlerin deaktivasyonu, tarayıcı ayarlarınız aracılığı ile yapılabilir. Tarayacınızın ayarlarını değiştirerek, çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirebilirsiniz.

Yaygın olarak kullanılan bazı tarayıcılarda ilgili ayarlara aşağıdaki linkler aracılığıyla ulaşabilirsiniz:

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

 

İnternet sitemizi kullanarak; çerezlerin devre dışı bırakılması nedeniyle veya herhangi bir sebeple, kişisel verinin VALÖR tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunulursa, internet sitesinin işleyişinden tam olarak faydalanamama ihtimalinizin olduğunu ve bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğu kabul etmektesiniz.

      V.            HAKLARINIZ - TALEPLERİNİZ

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında, VALÖR’e başvurarak; kişisel verilerinizin;

(1) işlenip işlenmediğini öğrenme;

(2) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(3) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

(4) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı kişileri bilme,

(5) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme;

(6) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme;

(7) kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik veya yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

(8) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;

(9) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Hakkınız bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen, Kanunun 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, adınız, soyadınız, TC kimlik no’nuz, adres, telefon ve e-mail bilgilerinizi belirtmek kaydıyla,

-          VALÖR’e bizzat veya normal posta yoluyla,

-          Elektronik posta üzerinden (kvkk@valor.com.tr) e-posta adresine iletebilirsiniz.

Bize ulaşan bilgi edinme başvuruları ve talepleri; talebin niteliği göz önünde bulundurularak, başvurucunun kimliği teyit edilerek ve Kanunun 13. Maddesi uyarınca en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılacak; red halinde gerekçeli olarak bildirim yapılacaktır. Böyle bir başvurunun maliyeti, varsa, Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlemiş olduğu resmi tarife uyarınca ücretlendirilebilir.

 

VALÖR TURİZM KONGRE ORGANİZASYONLARI TİC. LTD. ŞTİ.