1. HEMATOGENETİK KURSU | BİLİMSEL PROGRAM


23 Ocak 2021, Cumartesi
09.00-09.15 Açılış
Mehmet Ali ERGÜN-Beyhan DURAK ARAS
09.15-09.55 Hematoonkogenetikte Geçmişten Geleceğe Yolculuk
Ajlan TÜKÜN
09.55-10.00 ARA
10.00-10.40 Çocukluk Çağı Hematolojik Malignitelerine Genetik Yaklaşım
Sibel Berker KARAÜZÜM
10.40-10.45 ARA
10.45-11.25 Myeloproliferatif Hastalıklar'da Genetik Tanı
Feride ŞAHİN
11.25-11.30 ARA
11.30-12.10 Myelodisplastik Sendrom'da Genetik Tanı
Emin KARACA
12.10-12.15 ARA
12.15-12.55 KML'de Genetik Tanı
Müge SAYİTOĞLU
12.55-13.30 ARA
13.30-14.10 AML'de Genetik Tanı
Hatice ILGIN RUHİ-Nüket KUTLAY
14.10-14.15 ARA
14.15-14.55 KLL'de Genetik Tanı
Sevgi IŞIK
14.55-15.00 ARA
15.00-15.40 Multipl Myelom'da Genetik Tanı
Seval TÜRKMEN
15.40-15.45 ARA
15.45-16.25 Lenfoma'da Genetik Tanı
Beyhan DURAK ARAS
16.25-18.30 Zor Olgu Örnekleri ve Tartışma
Beyhan DURAK ARAS-Taha BAHSİ
18.30 Kapanış